Закон про дошкільну освіту

Стаття 20. Структура та органи управління закладу освіти

Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу.

Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює директор, яка є головою педагогічної ради.

Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада.

Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

  • оцінює результативність і якість виконання програм розвитку, виховання й навчання дітей по кожній віковій групі;
  • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі;
  • визначає план роботи  дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
  • затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
  • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
  • аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі;
  • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
  • затверджує план підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників;
  • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.

Органом громадського самоврудування дошкільного навчального закладу є загальні збори колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють.

Загальні збори заслуховують звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу.