Про права дитини 

Права кожної людини закінчуються там, де починаються права іншої, і кожна людина повинна поважати права іншої людини.

Всі люди на Землі мають рівні права і ці права закріплені Загальною Декларацією прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 1948 році. Ваша дитина, як і будь-яка інша людина, має рівні людські права.

Права дитини закріплені Конвенцією про права дитини, що проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.89 р.

Міністерство освіти і науки

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Права дитини:

  1. https://www.coe.int/uk/web/compass/convention-on-the-rights-of-the-child
  2. https://www.pozov.com.ua/ua/posts_ua/prava-dytyny-v-ukraini.html
  3. https://www.slideshare.net/labinskiir-33/ss-66144109
  4. https://www.youtube.com/watch?v=PZSYNOlAmwI